Ilgtspēja

Ilgtspējīgi un videi draudzīgi iekārtu risinājumi

Izmantojiet ilgtspējīgus aprīkojuma risinājumus un pozitīvi ietekmējiet vidi. Sazinieties ar mūsu ekspertiem jau šodien un kopā veidosim gaišāku nākotni.

Sustainable Equipment

Jūsu partneris ilgtspējīgu iekārtu risinājumu jomā

Uzņēmumā GreenQuip mēs esam apņēmušies veicināt zaļāku mūsu planētas nākotni. Mūsu ekspertu komanda ar aizrautību cenšas ieviest ilgtspējīgas prakses visos mūsu darbības aspektos, nodrošinot, ka mēs samazinām savu ietekmi uz vidi un palīdzam saviem klientiem darīt to pašu. Kā uzņēmumu grupa, kas darbojas Baltijā un Polijā, mēs iznomājam un pārdodam videi draudzīgas iekārtas rūpniecības un būvniecības tirgiem, vienlaikus ieguldot arī inovatīvās pārstrādes tehnoloģijās, kas paplašina plastmasas pārstrādes tirgus robežas.

MŪSU ILGTSPĒJĪBAS APŅEMŠANĀS

Būdami vadošais ilgtspējīgu iekārtu risinājumu piegādātājs, mēs saprotam, ka esam atbildīgi par ilgtspējīgas nākotnes veicināšanu. Mūsu apņemšanos rūpēties par vidi apliecina videi draudzīgas prakses ieviešana, ieguldījumi atjaunojamajā enerģijā, atbalsts projektiem, kas saglabā un aizsargā mūsu planētu, un sadarbība ar tādiem pētniecības institūtiem kā RISE no Zviedrijas.

Izmantojiet ilgtspējīgus aprīkojuma risinājumus un pozitīvi ietekmējiet vidi. Sazinieties ar mūsu ekspertiem jau šodien un kopā veidosim gaišāku nākotni.

1. Energoefektivitāte

Mēs nepārtraukti ieguldām energoefektīvās tehnoloģijās, lai samazinātu oglekļa dioksīda emisiju, optimizētu savu darbību un palīdzētu klientiem samazināt enerģijas patēriņu. Mūsu dīzeļģeneratori, kas pieejami tikai nomai, ir izstrādāti tā, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienlaikus samazinot emisijas.

2. Atkritumu samazināšana

Mūsu atkritumu apsaimniekošanas politikā prioritāte ir otrreizējā pārstrāde, kompostēšana un bioloģiski noārdāmo materiālu izmantošana, lai līdz minimumam samazinātu poligonu atkritumu daudzumu un samazinātu mūsu ietekmi uz vidi. Mēs arī veicinām aprīkojuma atkārtotu izmantošanu, nodrošinot, ka katra prece tiek optimāli izmantota līdz tās produkta dzīves cikla pilnīgai izsmelšanai.

3. Atbildīgs iepirkums

Mēs esam apņēmušies sadarboties ar piegādātājiem, kuri atbalsta mūsu vērtības, nodrošinot, ka mūsu izmantotie materiāli un produkti tiek iegūti ētiskā un ilgtspējīgā veidā. Mūsu 100 % pārstrādātas plastmasas paklāji zemes aizsardzībai ir apliecinājums tam, ka mēs esam apņēmušies nodrošināt atbildīgu iepirkumus.

4. Darbinieku iesaiste

Mēs aktīvi veicinām izglītību par ilgtspēju un mudinām savus komandas biedrus savā personīgajā un profesionālajā dzīvē izmantot videi draudzīgu praksi.

5. Sabiedrības iesaiste

Mēs ar lepnumu atbalstām vietējās vides iniciatīvas un sadarbojamies ar organizācijām, kuru mērķis ir saglabāt mūsu planētu nākamajām paaudzēm.

6. Aprites ekonomika

Mēs esam pārliecināti, ka darbojamies aprites ekonomikas ietvaros, kur produkti tiek optimāli izmantoti līdz to aprites cikla beigām. Mūsu topošā plastmasas pārstrādes rūpnīca ļaus mums pārstrādāt plastmasu ne tikai zemes aizsardzības paklājos, bet arī dažādos citos ilgtspējīgos produktos.

7. Pētniecība un inovācija

Mūsu partnerattiecības ar tādiem pētniecības institūtiem kā RISE ļauj mums paplašināt plastmasas pārstrādes tirgus robežas, atklājot jaunus veidus, kā atkārtoti izmantot plastmasu un vēl vairāk samazināt ietekmi uz vidi.

Mūsu ilgtspējīgie risinājumi

GreenQuip piedāvā plašu videi draudzīgu produktu un pakalpojumu klāstu, kas izstrādāts, lai palīdzētu jūsu uzņēmumam samazināt ietekmi uz vidi un sasniegt ilgtspējības mērķus. Mūsu ekspertu komanda cieši sadarbosies ar jums, lai izstrādātu pielāgotus risinājumus, kas atbilst jūsu unikālajām vajadzībām, vērtībām un mērķiem.

1. 100% pārstrādātas plastmasas augsnes aizsardzības paklāji:

Mūsu videi draudzīgie augsnes aizsardzības paklāji ir izgatavoti no 100% pārstrādātas plastmasas, nodrošinot izturīgu un ilgtspējīgu risinājumu jūsu būvniecības un rūpniecības vajadzībām.

2. Dīzeļģeneratoru noma:

Mēs piedāvājam dīzeļģeneratoru nomu, lai apmierinātu jūsu pagaidu elektroenerģijas vajadzības, nodrošinot optimālu veiktspēju un minimālas emisijas.

3. Celtniecības teltis:

Mūsu ilgtspējīgās būvniecības teltis nodrošina daudzpusīgus pārklāšanas risinājumus jūsu projektiem, palīdzot samazināt atkritumu daudzumu un taupīt resursus.

4. Iekārtu noma:

Mūsu daudzveidīgais nomas iekārtu klāsts nodrošina, ka jums ir pieejami jūsu projektiem nepieciešamie instrumenti, vienlaikus veicinot resursu efektīvu izmantošanu un samazinot atkritumu daudzumu.

5. Plastmasas pārstrādes rūpnīca:

Mūsu topošajai plastmasas pārstrādes rūpnīcai būs izšķiroša nozīme mūsu centienos veicināt aprites ekonomiku, plastmasas atkritumus pārstrādājot jaunos, ilgtspējīgos produktos.