Lietošanas noteikumi

Piekļūstot GreenQuip tīmekļa vietnei un lietojot šo vietni, lietotāji piekrīt ievērot šādus lietošanas noteikumus. Lietotāji nedrīkst izmantot šo tīmekļa vietni, ja vien viņi nepiekrīt visiem turpmāk minēto lietošanas noteikumu punktiem. Šīs tīmekļa vietnes saturs kopumā ir GreenQuip Group (turpmāk tekstā – “GreenQuip”) īpašums.

 

GreenQuip patur GreenQuip Latvia visas autortiesības uz tīmekļa vietnes saturu: © 2023 GreenQuip. Turklāt visas tiesības, kas šeit nav īpaši minētas, ir aizsargātas GreenQuip. Atsevišķiem mūsu tīmekļa vietnes dokumentiem var tikt piemēroti atsevišķi noteikumi. Šādā gadījumā noteikumi ir sīkāk izklāstīti katrā dokumentā.

 

Ir aizliegts kopēt, pārsūtīt, izplatīt un saglabāt tīmekļa vietnes saturu vai jebkuru tā daļu jebkādā formā, ja vien iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no GreenQuip. Tomēr lietotāji var saglabāt savā datorā un izdrukāt tīmekļa vietnes saturu personīgai, nekomerciālai lietošanai, kā noteikts šajos lietošanas noteikumos. Tīmekļa vietnes satura pārveidošana vai izmantošana citiem mērķiem ir aizliegta. Preses relīzes un citus dokumentus, kas klasificēti kā publiski, ir atļauts izmantot publiskos paziņojumos, ja ir pienācīgi norādīts informācijas avots.

 

Lai atvieglotu un padarītu ērtāku lapu lietošanu, GreenQuip savā tīmekļa vietnē var iekļaut saites uz citām lapām, kas pieder trešajām personām vai ko pārvalda trešās personas. Kad lietotājs dodas uz trešās puses tīmekļa vietni, pirms tās lietošanas viņam ir jāizlasa un atsevišķi jāpieņem attiecīgās tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi. Lietotāji saprot un piekrīt, ka GreenQuip nekādā veidā nekontrolē trešo personu tīmekļa vietņu saturu un nekādā veidā nav atbildīgs par tajās ietvertajiem materiāliem. Tāpat arī GreenQuip tīmekļa vietnes saite uz citām tīmekļa vietnēm nenozīmē, ka GreenQuip īpaši atbalsta šādas trešo personu tīmekļa vietnes vai tajās atspoguļotos produktus vai pakalpojumus.

 

Iesūtot materiālu uz jebkuru GreenQuip serveri, piemēram, pa e-pastu vai mūsu tīmekļa vietnē, lietotāji piekrīt šādiem noteikumiem un nosacījumiem: (a) Neviena materiāla daļa nedrīkst būt nelikumīga vai jebkāda iemesla dēļ nepiemērota publicēšanai. (b) Lietotājam pirms materiāla nosūtīšanas jāpieliek saprātīgas pūles, lai sameklētu un novērstu jebkādus vīrusus un citas potenciāli infekciozas vai destruktīvas iezīmes. (c) Lietotājam ir jābūt materiāla īpašniekam vai neierobežotām tiesībām to nodot mums. GreenQuip patur tiesības bez maksas publicēt mums iesniegto materiālu un/vai iekļaut materiālu vai jebkuru no tajā aprakstītajiem nosacījumiem mūsu produktos bez atbildības ierobežojuma vai pienākuma maksāt kompensāciju. (d) Lietotāji piekrīt neveikt tiesiskas darbības pret GreenQuip saistībā ar viņu iesniegto materiālu. Lietotāji arī piekrīt aizsargāt GreenQuip no prasībām par zaudējumu atlīdzību, ja kāda trešā persona uzsāks tiesvedību pret GreenQuip lietotāju sniegtā materiāla dēļ. GreenQuip nepārbauda un nevar pārbaudīt tīmekļa vietnē lietotāju iesniegto materiālu saturu. GreenQuip nav atbildīgs par iepriekš minēto materiālu saturu. GreenQuip ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem dzēst jebkuru tīmekļa vietnē lietotāju iesniegto materiālu.

 

GreenQuip tīmekļa vietne un tās saturs tiek nodrošināts “tāds, kāds tas ir”, un, kad vien iespējams.
Netiek sniegtas nekādas garantijas, ne tiešas, ne netiešas, attiecībā uz GreenQuip tīmekļa vietnes materiālu likumību, precizitāti, uzticamību (vai kā citādi). GreenQuip negarantē, ka šajā tīmekļa vietnē vai tās serverī nebūs vīrusu vai citu kaitīgu iezīmju. GreenQuip negarantē, ka tīmekļa vietne darbosies nepārtraukti vai bez kļūdām. GreenQuip patur tiesības jebkurā laikā mainīt tīmekļa vietnes saturu un liegt piekļuvi lietotājiem. GreenQuip nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz šīs tīmekļa vietnes satura pieejamību, precizitāti, uzticamību vai citiem aspektiem. Šis GreenQuip garantiju ierobežojums ietver arī, bet neaprobežojas ar īpašumtiesību vai to pārkāpuma garantijām, iespējamām izteiktām vai netiešām garantijām par komerciālo piemērotību vai piemērotību konkrētam mērķim. GreenQuip nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, speciāliem vai izrietošiem zaudējumiem vai neērtībām, ieņēmumu zaudējumiem vai uzņēmējdarbības pārtraukšanu, kas radušies šā pakalpojuma lietošanas vai nespējas to lietot dēļ. Iepriekš minētais attiecas pat tad, ja GreenQuip ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību. Piemērojamie tiesību akti noteiktos gadījumos var nepieļaut garantijas izslēgšanu vai atbildības ierobežošanu, un šādā gadījumā iepriekš minētais ierobežojums vai atbrīvojums var nebūt piemērojams atsevišķam lietotājam. Šādā gadījumā GreenQuip atbildība ir ierobežota līdz minimumam, ko pieļauj piemērojamie tiesību akti.

 

“GreenQuip” un GreenQuip zīmoli ir GreenQuip preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi tīmekļa vietnē minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi. Tiesības izmantot šo tīmekļa vietni nenozīmē, ka lietotājam netieši, bez aizlieguma vai jebkādā citā veidā tiek piešķirta atļauja vai tiesības izmantot tīmekļa vietnē redzamās preču zīmes bez to īpašnieku, GreenQuip vai trešās personas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

 

© 2023 GreenQuip. Visas tiesības aizsargātas.