PAR MUMS

Videi draudzīga aprīkojuma piegādātājs Latvijā

Vēlaties uzzināt vairāk par to, kā mēs radām ilgtspējīgu vērtību visā ekonomikas ciklā?

Par GreenQuip Group

GreenQuip Group ir celtniecības piekļuves aprīkojuma mazumtirdzniecības ķēde, kas darbojas Baltijā, Austrumeiropā un Skandināvijā Tas, kas biznesa modeli atšķir no citiem nozarei līdzīgiem risinājumiem, galvenokārt ir aprites ekonomikas modelis ar kontroli pār visu loku no atkritumu savākšanas – pārstrādes – izejvielu apstrādes – ražošanas – izplatīšanas – līdz pirmajam un pēdējam mezglam: Mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība + atkritumu savākšana. Šeit parādās GreenQuip zīmols. Vai vēlaties uzzināt sīkāk, kā mēs veidojam ilgtspējīgu vērtību visā ekonomikas ciklā? Noklikšķiniet šeit, lai lasītu sīkāk.

GreenQuip Latvia

GreenQuip Latvia ir viens no svarīgajiem posmiem šajā brālīgajā tīklā, kas stiepjas no Norvēģijas līdz Ukrainai.

Katrai valstij ir savs galvenais štābs, ar  plašu autonomiju attiecībā uz iekārtu parku un zināmā mērā arī mārketingu, kā arī citiem sava uzņēmuma darbības aspektiem, tomēr saglabā drošību, leģitimitāti un ietekmi, ko nodrošina apvienotā ķēde, turklāt konsorcija un partneru tīkls. Katras valsts galvenā mītne sadarbojas ar franšīzes apakšuzņēmumiem.

Mērķis ir plašs vietējo centru un noliktavu pārklājums visā Ziemeļeiropā un Austrumeiropā, kā arī vadošais zīmols klientiem, kam nepieciešami ilgtspējīgi ceļu darbu/būvniecības drošības aprīkojuma risinājumi.

GreenQuip Latvia
Sustainable Equipment Solutions

Vadošais ekoloģiski ilgtspējīgu risinājumu nodrošinātājs

Mēs kontrolējam un/vai ietekmējam katru ķēdes mezglu, pārliecinoties, ka tas darbojas videi draudzīgi un ievēro vides aizsardzības likumus un noteikumus. Piemēram, GreenQuip neiegādājas savus produktus vai izejvielas no Ķīnas uzņēmumiem.

Mēs lepojamies ar to, ka esam vadošais videi draudzīgu un izturīgu risinājumu piegādātājs. Mēs saprotam, ka mūsdienu pasaulē ir svarīgi par prioritāti izvirzīt mūsu planētas veselību, vienlaikus nodrošinot darba vietu drošību un kvalitāti. Koncentrējoties uz atbildīgu resursu izmantošanu, mūsu pakalpojumi ir izstrādāti tā, lai samazinātu atkritumu daudzumu, veicinātu otrreizējo pārstrādi un taupītu enerģiju.

Mūsu misija ir piedāvāt augstākās klases pakalpojumus, kas atbilst mūsu vērtībām, proti, pārstrādāt atkritumus, lai samazinātu piesārņojumu emisijas.

Mēs esam apņēmušies piedāvāt godīgas cenas par visiem mūsu pakalpojumiem, neapdraudot kvalitāti vai mūsu saistības pret planētu.

Vēlaties uzzināt vairāk par GreenQuip kopumā un mūsu stāstu?

Vēlaties uzzināt sīkāk, ko mēs patiesībā domājam ar "ilgtspējīgu aprīkojumu" vai "videi draudzīgiem" produktiem?

Lai iegūtu padziļinātu skaidrojumu par mūsu uzņēmējdarbības modeli un vīziju, noklikšķiniet šeit.

Spiediet šeit, lai iepazītos ar mūsu vīziju un vērtībām